Privacyverklaring

Hier bekijkt u de privacyverklaring van de Castricumse Rugbyclub, gevestigd te Van Haerlemlaan 29, 1901 JM Castricum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634915, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@casrc.nl

 

De complete Privacyverklaring kunt inzien door de onderstaande link te gebruiken.

Privacyverklaring_CastricumseRugbClub

Top