CasRC ALV

Op een helaas niet al te drukke ALV op 30 november is Niek Valk afgetreden als voorzitter van de Castricumse Rugby club. Met algemene stemmen werd Bart Wierenga gekozen tot nieuwe voorzitter. Niek Valk bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf aan dat hij het een eer vond om zich voor deze vereniging in te zetten. Lees meer …. (klik op de afbeelding) Bart Wierenga gaf met veel enthousiasme zijn visie op de toekomst van de club.We moeten ons richten op samenwerken en beter worden. Geen ego maar Lego. Verder werd Joop Korsmit benoemd tot bestuurslid commercie. Hij zal zich richten op sponsoring en PR. In de vergadering werd stilgestaan bij de organisatie structuur van de vereniging. Penningmeester Barry Pieters gaf een uitgebreide toelichting op de resultaten en actuele situatie en de begroting. Joeri van Campo presenteerde bereikte resultaten bij de jeugd en doelen voor de toekomst. De voorzitter van de technische commissie Mark Thomson gaf een vertaling van beter worden door samenwerken. De trainers worden al beter begeleid, senioren zetten zich in bij de jeugd. Tenslotte was er nog aandacht voor de nieuwe privacywetgeving; terug te vinden op de website onder info.