Huis- en gedragsregels rugby vereniging Castricum.

 1. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 2. Het is niet toegestaan het clubhuis te betreden met schoenen welke voorzien zijn van noppen.
 3. Het is verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen. Wilt u toch drank mee naar buiten nemen, dan wordt er (alcoholische) drank geschonken in plastic bekers.
 4. Het is niet toegestaan, om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank, elders  te gebruiken dan in het clubhuis of op het terras.
 5. Het is niet toegestaan om, op het terrein van de vereniging of in het clubhuis, zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 6. Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Ook is het niet toegestaan alcoholische drank aan te bieden aan personen onder de 18 jaar. De barmedewerker heeft het recht om bij twijfel aan de gebruiker een geldig identificatiebewijs te vragen.
 7. Personen onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende drank nuttigen, bij misbruik door de gebruiker zal de toegang worden ontzegd en wordt dit gemeld aan het bestuur.
 8. Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
 9. Tijdens jeugd sportevenementen ( o.a. trainingen, wedstrijden en toernooien) is er geen alcohol verkoop.
 10. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 11. Het bestuur, (bar)vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 12. Er is een algeheel rookverbod ( ook e-sigaretten) in het gehele clubhuis, bestuurskamer, fitnessruimte, kleedlokalen, toiletten en overige inpandige ruimtes.
 13. Tijdens jeugd sportevenementen ( o.a. trainingen, wedstrijden en toernooien) is het niet toegestaan om op het terrein te roken.
 14. Bij sprake of vermoeden van drugsgebruik/ lachgas zal de gebruiker worden gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. Dit zal worden gemeld aan het bestuur.
 15. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen wordt gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. Dit zal worden gemeld aan het bestuur.
 16. Ieder verenigingslid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex. Bijvoorbeeld door afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 17. Bij opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging zal de schade worden verhaald op desbetreffende persoon of ouder/verzorger.
 18. Het bestuur en vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 19. Aanwijzingen van het dienstdoende vrijwilligers dienen te allen tijde opgevolgd worden.
 20. Elke vorm van aanstootgevend gedrag, overschrijdend seksueel gedrag of discriminatie wordt niet getolereerd. Degene die zich hier schuldig aan maakt wordt gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang zal worden ontzegd. Er wordt melding gemaakt bij het bestuur en de integriteitscommissie.–

 

In alle gevallen waarin deze huisregels en gedragsregels niet voorzien, beslist het bestuur.
Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op de sociale controle van onze leden.
Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast de sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering dd.  04-11-2019

Top