Contact/Colofon

Castricumse RugbyClub Sportpark Wouterland
Van Haerlemlaan 29 1901 JM Castricum
Postbus 153 1900 AD Castricum
Telefoon 0251-651912
   
Rabobank NL33 RABO 0311 981 240
Rabobank (contributie) NL84 RABO 0311 906 214
BTW nummer 8169 32 591 B01
K.v.K 40 63 49 15
E-mail info@casrc.nl
Route Route naar Wouterland

FUNCTIE NAAM   E-MAILADRES
       
Bestuur/voorzitter Karsten Pronk voorzitter@casrc.nl
Bestuur/secretaris Mieke Doll secretaris@casrc.nl
Bestuur/penningmeester Barry Pieters finance@casrc.nl
Bestuur/technische commissie Vacature tc@casrc.nl
Bestuur/Commercie Remy Vels commercie@casrc.nl
Bestuur/Jeugd Peter Jurgens jeugd@casrc.nl
Bestuur/Accommodatie Theo Schermer accommodatie@casrc.nl
Wedstrijdsecretaris Ed Willems 06-11 520 671 ws@casrc.nl
Privacy coördinator Mieke Doll secretaris@casrc.nl
Communicatie & Media Linda van der Meulen media@casrc.nl
Webmaster Linda van der Meulen webmaster@casrc.nl
Kantine coördinator Marcel Beerkens kantine@casrc.nl
Schoonmaakploeg Peter Bakker
Ledenadministratie Judith Vels ledenadmin@casrc.nl
Vertrouwenspersoon Niek Valk Gelly Vos vcp@casrc.nl
1e team manager Jeroen Stuifbergen Fabienne Berkhout team1@casrc.nl
Driede/2e team manager Lars Rendering team2@casrc.nl
Damesteam manager Peter Jurgens dames@casrc.nl
Colts manager Mikel Mac Mootry Arthur Groen jeugd@casrc.nl
Junioren manager Raymond Wenting Loes Veldhuis jeugd@casrc.nl
Cubs manager Walewijn Feller Maarten Snijder jeugd@casrc.nl
Mini’s manager Leoni de Vlugt jeugd@casrc.nl
Benjamins manager Linda van der Meulen Daan vd Laarschot jeugd@casrc.nl
Turven manager Michel Kleverlaan jeugd@casrc.nl
Guppen/Beren manager Jeison Overman jeugd@casrc.nl
Top