BALV

We nodigen iedereen van harte uit om de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) bij te wonen op vrijdag 25 maart 2022. De vergadering start om 20.00 uur en het clubhuis is vanaf 19.30 uur open. De nieuwe gedragscode CasRC en het vernieuwde Huishoudelijk reglement komen onder andere aanbod, alsmede onze voordracht om Karsten Pronk tot voorzitter van onze club te benoemen. Wij hopen jullie in grote getalen te mogen verwelkomen.