corona-virus  COVID-19 pagina

Bekijk deze informatiepagina regelmatig bij wijzigingen vanuit de club, overheid of rugbybond!


corona-virus  26-01-2022

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan. En onder voorwaarden is ook publiek bij die wedstrijden toegestaan. Er gelden voorwaarden, onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Spelregels voor sport

Iedereen mag overdag en ‘s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sport locatie.

De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in kantines, kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek:

 • bij amateursport binnen vanaf 18 jaar.
 • bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantines.

Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.

Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst
  • Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.
  • Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.

corona-virus  21-12-2021

Beste leden,

Helaas is het niet tot de, door een iedereen gewenste, versoepeling van de Covid maatregelen gekomen. Voorlopig zitten we tot ieder geval 14 Januari 2022 na 17.00 uur op slot. Rugby Nederland is zich aan het beraden op het vervolg van de competitie voor alle klassen. Dit is natuurlijk een domper voor jullie en ons, immers de komende periode staat altijd in het teken van samenzijn. Uiteraard kun je de rugby training ook als een vorm van samenzijn zien en wij adviseren een ieder dit ook zeker te doen. Fit zijn en blijven, zodat we weer los kunnen als Corona het toelaat. Door de aanhoudende maatregelen hebben wij besloten de Nieuwjaarsreceptie tot nader order uit te stellen. Er komt vast een moment, wellicht niet zo sfeervol als op nieuwjaarsdag, om met elkaar het glas te heffen op betere tijden. Via deze ietwat onpersoonlijke weg willen wij iedereen fijne feestdagen wensen, met sfeervolle kerstdagen en een champagnekurken knallend begin van het nieuwe jaar. Net als jullie hopen we op een normaal, gezond, sportief en gelukkig 2022!

Bestuur CasRC


corona-virus  01-12-2021

Helaas leidt de persconferentie van afgelopen vrijdag tot verdere beperkingen voor alle amateur sporten in Nederland, waaronder ook rugby. In aansluiting hierop is door de bond besloten alle competitiewedstrijden tot aan de kerst te schrappen voor zowel de senioren (heren & dames) als de jeugd. Ook het DJO sluit zich aan bij het besluit, dus ook onze kleinste jeugd speelt geen wedstrijden. Uitzondering hierop vormen de topsport wedstrijden en trainingen van het eerste team die wel doorgaan, vanzelfsprekend zonder publiek. Daarnaast geldt ook voor ons dat trainingen na 17 uur ‘s middags niet meer zijn toegestaan. Voor deze week is inmiddels een aangepast trainingsschema afgesproken, voor de komende weken wordt nog besloten of er bijvoorbeeld een groter deel van de trainingen naar het weekend wordt verschoven. Hierover volgt dan nader bericht.


corona-virus  30-11-2021

Rugby Nederland heeft besloten de competitie van alle klassen, met uitzondering van DeGiro Ereklasse Heren en Dames, af te gelasten voor de weekenden van 11/12 en 18/19 december.
Het advies is om deze weekenden te gebruiken voor training, zodat de competitie wanneer dit mogelijk is vlot en veilig herstart kan worden. Iedereen mag binnen en buiten sporten, sportlocaties zijn echter gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur. Wedstrijden kunnen alleen doorgaan met de daarbij geldende regels, zoals bijvoorbeeld de topcompetities (ereklasse).

Uitzondering op het sluiten van sportlocaties zijn trainingen en wedstrijden voor sporters in topcompetities. Dit betreft DeGiro Ereklasse Dames & Heren.
Zoals ook in de eerder gespeelde “Voorjaarscompetitie” heeft NOC*NSF ook nu bepaald dat de DeGiro Ereklasse Dames & Heren onder deze topsportcompetitie vallen omdat deze competities de nationale selecties ondersteunen.

In overleg met het bestuur en de Medische Commissie is het volgende besloten en hieronder puntsgewijs uiteengezet. De Medische Commissie heeft op basis van ‘player welfare’ bepaald dat er, na één week niet trainen, nog wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daarom kan er komend weekend nog gespeeld worden en de daaropvolgende twee weekenden niet.

 • De competitie in de Ereklasse Dames & Heren zal doorgaan zoals gepland volgens de seizoensplanning. Aanvullende informatie volgt via de Technisch Directeur;
 • Competitiewedstrijden van alle overige klassen Senioren & Jeugd worden gespeeld tot en met het weekend van 4/5 december. Dit zijn de reguliere- en inhaal wedstrijden (ook de wedstrijden van afgelopen weekend die nog opnieuw moeten worden ingepland). Wedstrijden die niet gespeeld worden in het weekend van 4/5 december, worden behandeld volgens het VWW 2021-2022 en de Aanvullende Bepalingen VWW 2021-2022;
 • De overige klassen Senioren & Jeugd (CJC) zullen geen competitiewedstrijden spelen (zoals deze gepland staan in e-rugby) in de weekenden van 11/12 en 18/19 december;
 • De GTBM-planning wordt vanuit de districten georganiseerd en kan in onderling overleg doorgang vinden. Omdat ook hier trainingen veelal weg zullen vallen, adviseert Rugby Nederland om intensiteit en duur van de activiteiten aan te passen, bijvoorbeeld door de TBM-toernooien te vervangen door onderlinge wedstrijden met een oefenkarakter;
 • Een besluit over het verloop van de competitie en de wedstrijden zal in de komende weken volgen. Eventuele wijzigingen in e-rugby en de seizoensplanning worden daarin meegenomen;
 • Trainingen en oefenwedstrijden kunnen doorgaan met de daarbij geldende regels tussen 5.00 en 17.00 uur. Rugby Nederland adviseert om de momenten overdag en in de weekenden, wanneer geen competitie plaatsvindt, te gebruiken voor trainingen. Zodat, ook vanuit het oogpunt van ‘player welfare’, de competitie snel en verantwoord hervat kan worden als er weer meer mogelijk is.

corona-virus  13-11-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november heeft het kabinet, vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, nieuwe maatregelen afgekondigd. Helaas raken deze maatregelen ook de sportsector en dus ook de rugbysport. Het kabinet maakte bekend dat per 13 november 18.00 uur de extra maatregelen van kracht zijn op de sportcomplexen. Hierbij de belangrijkste maatregelen:

 • Publiek is zowel bij amateur- als professionele sport niet toegestaan. Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot de complexen.
  Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.
 • Het horecagedeelte in clubhuizen mag tot 20.00 uur open zijn voor iedereen die op de vereniging aanwezig mag zijn, maar met de maatregelen van 6 november.
 • In het horecagedeelte van het clubhuis en op de terrassen zijn vaste zitplaatsen.
 • Sporters en verenigingsfunctionarissen die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de accommodatie verlaten.
 • Wedstrijden en trainingen zijn ook na 20.00 uur toegestaan.
 • Houd je – als je niet aan het rugbyen bent – aan de 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar).

corona-virus  09-11-2021

Al bijna twee jaar worden we geconfronteerd met diverse regels vanuit de regering om de pandemie beheersbaar te houden. Als sportvereniging ontkomen we hier niet aan en moeten wij jullie wederom informeren over de huidige regels die gelden vanuit de overheid. De Castricumse RC volgt de richtlijnen opgesteld door het NOC/NSF. De nieuwe regels vergen weer een enorme aanpassing van iedereen, we houden ons aan de regels, maar tegelijk proberen we het ook werkbaar te houden. In principe is het clubhuis tijdens jeugd- en seniorenwedstrijden (behalve heren 1, zij vallen onder topsport en hiervoor gelden andere regels) een afhaal locatie, wat zoveel betekent dat er geen zitplaatsen zijn en je er alleen kunt afhalen. Op die manier kan iedereen, op 1,5 meter, van het rugby blijven genieten. Voor het eerste team gelden andere regels. Voor deze wedstrijden zijn wij verplicht om bij de poort op de QR code te controleren, hierdoor kan dan wel het clubhuis gewoon open.


corona-virus  01-11-2021

Na ons bericht van afgelopen vrijdag hebben zich geen nieuwe leden gemeld die besmet zijn met het Corona virus. Spelers die zich eerder hebben gemeld naar aanleiding van een positieve test zitten in quarantaine. Dit heeft ons doen besluiten dat de trainingen van de jeugd t/m de Cubs vanaf maandag 1 november normaal doorgang kunnen vinden, vanaf woensdag kunnen ook de Junioren weer normaal trainen. De trainingen van de selectie starten dinsdag 2 november alsmede de trainingen van de Colts en overige senioren teams. Selectie spelers zullen voorafgaand aan de training van 2 november getest worden op het Corona virus. Mocht je klachten hebben blijf thuis en laat je testen! In geval van een positieve testuitslag deze onmiddellijk melden bij je trainer en/of het bestuur zodat verdere verspreiding zo veel mogelijk kan worden voorkomen!!


corona-virus  29-10-2021

Vanwege verschillende Corona gevallen binnen de selectie en de aanwezigheid van deze personen tijdens trainingen zijn wij genoodzaakt op advies van GGD alle activiteiten de komende dagen te cancelen. Gevaccineerde die afgelopen dinsdag aanwezig waren op training /club dienen zich zondag te testen. Ongevaccineerden die dinsdag op trainen/club waren wordt geadviseerd 5 dagen in quarantaine te gaan en daarna te testen. Mocht je klachten hebben , blijf thuis en laat je testen.


corona-virus  30-09-2021

Vanaf 25 september 2021 zijn de nieuwe coronaregels van kracht:

 • Bezoekers onder de 13 jaar hoeven géén coronatoegangsbewijs te overleggen om gebruik te maken van ons clubhuis.
 • Voor het afhalen van eten en drinken is het niet nodig een coronatoegangsbewijs te tonen in het clubhuis.
 • De Castricumse Rugbyclub heeft voor de leden, spelers en bezoekers die niet in het bezit zijn van het coronatoegangsbewijs gezorgd dat er buiten-faciliteiten aanwezig zijn. U bent altijd welkom op onze club.
 • Wanneer u plaatsneemt in het clubhuis dient u in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs.
 • De Castricumse Rugbyclub respecteert de maatregelen zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. Wij vertrouwen erop dat u mee zult werken als wij naar uw coronatoegangsbewijs vragen.

corona-virus  28-06-2021

Volwassenen mogen binnen en buiten weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. Groepslessen zijn weer toegestaan. Jongeren waren eerder al van deze beperkingen vrijgesteld. Kleedkamers en douches mogen weer open. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen, tijdens het sporten mag deze af. Na het sporten gelden wel de basisregels, waaronder anderhalve meter afstand houden en drukte vermijden. De sportkantines mogen tussen 6 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds de deuren weer openen, onder dezelfde regels zoals die voor de horeca gelden.


corona-virus  18-05-2021

Het kabinet drukt de ‘pauzeknop’ niet in en daarmee gaan de aangekondigde versoepelingen van de coronaregels woensdag 19 mei in. Daarmee wordt de tweede stap in het heropeningsplan gezet, inclusief versoepelingen voor de binnen- en buitensport. Voor de sport houden de versoepelingen onder meer in dat personen vanaf 27 jaar buiten weer in groepsverband mogen sporten, op anderhalve meter en in een maximale groepsgrootte van dertig personen. De groep tot 26 jaar mocht al buiten sporten, zonder afstand te houden. Daarnaast is publiek nog steeds niet toegestaan met uitzondering van de pilot ‘Testen voor toegang’ onder strikte voorwaarden.


corona-virus  22-04-2021

Dinsdag 20 april kondigde het demissionaire kabinet tijdens weer een persconferentie verschillende versoepelingen aan. De persconferentie heeft weinig nieuws gebracht voor de sport. Nu de avondklok wordt afgeschaft, kan er vanaf 28 april in elk geval weer wat langer getraind worden. De overige nu geldende maatregelen blijven ook na woensdag 28 april van kracht. Volgens het openingsplan, dat vorige week door het kabinet werd gepresenteerd, moeten we in ieder geval wachten tot woensdag 12 mei voordat de sport weer aan de beurt is. Voor de senioren vanaf 27 jaar blijft dat zij in groepjes van maximaal vier personen trainen, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden.


corona-virus  24-02-2021

De leeftijdsgrens voor buitensport in teamverband wordt vanaf 3 maart opgerekt tot 27 jaar. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De competities worden nog niet hervat. De afgelopen maanden mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Met deze versoepeling van de coronaregels hoopt het kabinet iets meer lucht te geven aan jongeren en jongvolwassenen die het lastig hebben in deze lockdown, zo vertelde premier Rutte tijdens een persconferentie. “Zeker nu het voorjaar zich aandient, is het belangrijk voor deze groep”.


corona-virus  13-01-2021

Het kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekendgemaakt in de strijd tegen het coronavirus de strenge lockdown te verlengen tot in ieder geval 9 februari. Voor de sport betekent dit dat de regels die sinds 15 december gelden, gehandhaafd blijven.

De volgende maatregelen voor de rugbysport zijn momenteel nog steeds van kracht voor alle senioren tot nadere berichtgeving:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan twee personen.
 • Teamtrainingen zijn nog steeds niet toegestaan.
 • Wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
 • Naast de sportkantines, blijven ook douches en kleedkamers gesloten.

corona-virus  10-12-2020

Helaas brengt de persconferentie van dinsdag 8 december jongstleden op dit moment voor de rugbysport nog geen verdere versoepelingen. Voor senioren geldt nog altijd dat het alleen in groepjes van vier en met anderhalve meter afstand mogelijk is te trainen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk.

De Rijksoverheid geeft op haar site echter wel aan dat het kabinet plannen heeft om de topcompetities in de rugbysport weer op te starten met trainingen en wedstrijden. Deze plannen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer maar bieden de Ereklasse Dames en Heren, net als topcompetities in andere sporten, op korte termijn perspectief. Hoogstwaarschijnlijk zullen de teams in Ereklassen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen trainen en spelen (zonder publiek). Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan testen, maar hierover is verder nog geen informatie bekend. De versoepeling voor de topsport in Nederland zou in kunnen gaan per 17 december. Let wel: Voor de rugbysport geldt dat we dan pas zouden beginnen met de vier weken trainen vooraf de start van de competitie. Zodra meer bekend is, laten we dit vanzelfsprekend weten.


corona-virus  24-11-2020

Deze week starten de groepstrainingen voor de selecties weer. Zowel op het veld als bij CrossFit Castricum  en uiteraard houden we strikt de regels aan die gelden i.v.m. corona. Trainen op afstand, conditiewerk en leuke spelvormen. 4 personen per velddeel met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand. We gaan weer opwerken naar de herstart van de competitie.


corona-virus  15-10-2020

Vanaf vanavond (woensdagavond 14 oktober) zijn alle veldtrainingen voor senioren voor 4 weken stilgelegd. ALLE competitiewedstrijden, dus jeugd EN senioren zijn eveneens stilgelegd om onnodige reisbewegingen te beperken. De jeugd (tm 18 jaar) mag WEL op het veld blijven trainen. Het bestuur kijkt samen met de TC naar de mogelijkheden die er nog wel zijn voor de senioren, zowel digitaal als fysiek. Wellicht komen er trainingen in groepjes van max. 4 spelers volgens schema. Naast het clubhuis gaan nu ook de kleedruimtes en douches weer op slot.

Resumé:

 • De maatregelen zijn voorlopig voor 4 weken met een evaluatie na 2 weken
 • Senioren trainen geheel NIET op het veld
 • Senioren spelen GEEN wedstrijden
 • Jeugd tm 18 jaar mag WEL trainen op het veld
 • Jeugd tm 18 jaar speelt GEEN competitiewedstrijden
 • Clubhuis, kleedruimtes en douches blijven gesloten. Toilet is beschikbaar tijdens trainingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, schroom dan niet en benader TC en/of bestuur.


corona-virus  02-10-2020

Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dan niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Denk bij uitwedstrijden wel aan een warme jas en drinken, de kantines zijn immers dicht. Ouders die hun kind naar een training of thuiswedstrijd rijden, vallen niet onder teambegeleiding. Zij worden dus  als toeschouwer gezien en mogen niet blijven kijken.


corona-virus  30-09-2020

Helaas, vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dit verbod geldt voor alle soorten sportwedstrijden profs en amateurs, en alle soorten publiek. Ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Ook wanneer sporters klaar zijn met hun wedstrijd vallen zij onder publiek. Sportkantines zijn ook tijdelijk dicht. Om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Wordt vervolgd…


corona-virus  22-09-2020

Zaterdag 26 september Heren CasRC1 vs Diok1. Vanwege de maatregelen omtrent Corona en de verwachte belangstelling is Castricumse rugbyclub genoodzaakt extra tribunes te plaatsen en om iedereen die aanwezig is te kunnen registeren heeft de club besloten om kaarten te verkopen voor deze wedstrijd en de twee thuiswedstrijden erna. Alle info en de link waar je kaarten kunt kopen vindt je in het hoofdmenu bij E-Ticket.


corona-virus  30-06-2020

Het aftellen is begonnen, vanaf 1 juli mag onze club weer open. We kunnen niet wachten om jullie weer te zien. Het wordt natuurlijk wel een beetje anders dan het was, maar het clubhuis kan weer open en na de zomer break kunnen we weer rugbyen op ons eigen complex. Op vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli opening van ons vernieuwde clubhuis. Het allerbelangrijkste is dat de opening veilig én verantwoord verloopt, volgens de RIVM-richtlijnen. Hierbij een overzicht van de regels; * We houden 1,5 meter afstand tot anderen * We halen de consumpties binnen (maximaal 3 personen) en nuttigen deze buiten * Er is sprake van een vaste looprichting met een aparte ingang en uitgang * Maximaal 2 personen maken gebruik van het toilet *  We werken met zitplaatsen aangezien staan niet mag. Dit kan bijvoorbeeld ook op de tribune.


corona-virus  08-04-2020

Dinsdag 31 maart heeft de overheid bekend gemaakt dat de maatregelen die tot 6 april van kracht waren, worden verlengd tot 28 april, en waarschijnlijk langer. Er kan nog niet getraind worden en er mogen geen wedstrijden gespeeld worden. Dit betekend het volgend: De huidige stand van de competitie is de eindstand van de reguliere competitie 2019-2020. Dit scenario doet het meest recht aan het VWW, het verloop van de competitie tot nu toe en de duidelijkheid die spelers en clubs vragen. Er zijn geen kampioenswedstrijden en derhalve ook geen kampioenen. Alleen de directe promotie en degradatie volgens de regelingen in appendix 7 van het VWW zullen worden toegepast. Er worden geen play-offs en dus ook geen promotie / degradatiewedstrijden gespeeld. Naast het NK Sevens en het RDD op 9 & 10 mei en 6 & 7 juni, komen ook de Cubs/Junioren festivals, het U20 festival en het (Landelijk Mini Toernooi).


corona-virus  12-03-2020

Naar aanleiding van de afgelasting van de gehele rugbycompetitie en in navolging van de RIVM- en regeringsadviezen, heeft CasRC besloten om tot nader order trainingen en wedstrijden te schrappen. Het clubhuis, de fitness, de sauna, de kleedruimtes en alle andere rugbyfaciliteiten op sportpark Wouterland zijn tot nader order voor iedereen gesloten voor activiteiten. Via mail, Facebook, Twitter en Instagram zullen wij u zoveel als mogelijk centraal op de hoogte houden. Volg allemaal de algemene adviezen van het RIVM zorgvuldig op. Heeft u klachten en bent u in contact geweest met medespelers, trainers, begeleiders, etc. meld dit gaarne zo snel mogelijk bij het bestuur via: info@casrc.nl

Top