Peter Kok overleden

Het droevige nieuws is tot ons gekomen, dat op 28 december 2021 Peter Kok (Teep) is overleden. We zullen Peter missen en voor altijd dankbaar blijven voor alles wat hij voor onze club en de leden gedaan heeft. Onze gedachten gaan uit naar zijn moeder Anny, familie en vrienden en wensen hen veel sterkte.